Βιλβιοθήκες Γραφείων

DECON cube κουτί (40x29x40).

DECON cube κουτί (40x29x40).

Ενδεικτική Τιμή: 13,11 €

DECON cube ντουλάπι (40x29x40).

DECON cube ντουλάπι (40x29x40).

Ενδεικτική Τιμή: 16,13 €

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (80x41x206).

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (80x41x206).

Ενδεικτική Τιμή: 261,11 €

DECON βιβλιοθήκη (60x30x186).

DECON βιβλιοθήκη (60x30x186).

Ενδεικτική Τιμή: 67,54 €

DECON βιβλιοθήκη (60x29x180).

DECON βιβλιοθήκη (60x29x180).

Ενδεικτική Τιμή: 71,57 €

DECON βιβλιοθήκη (60x29x180).

DECON βιβλιοθήκη (60x29x180).

Ενδεικτική Τιμή: 71,57 €

DECON βιβλιοθήκη (60x30x186).

DECON βιβλιοθήκη (60x30x186).

Ενδεικτική Τιμή: 67,54 €

DECON MB βιβλιοθήκη (60x30x186).

DECON MB βιβλιοθήκη (60x30x186).

Ενδεικτική Τιμή: 76,62 €

DECON MB βιβλιοθήκη (60x29x180).

DECON MB βιβλιοθήκη (60x29x180).

Ενδεικτική Τιμή: 80,65 €

Βιβλιοθήκη με 2 πόρτες μικρές και 4 ράφια (187x80x32).

Βιβλιοθήκη με 2 πόρτες μικρές και 4 ράφια (187x80x32).

Ενδεικτική Τιμή: 140,00 €

Βιβλιοθήκη με 4 ράφια (187x80x32).

Βιβλιοθήκη με 4 ράφια (187x80x32).

Ενδεικτική Τιμή: 120,00 €

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα μικρή και 4 ράφια (187x50x32).

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα μικρή και 4 ράφια (187x50x32).

Ενδεικτική Τιμή: 120,00 €

Βιβλιοθήκη με 4 ράφια (187x50x32).

Βιβλιοθήκη με 4 ράφια (187x50x32).

Ενδεικτική Τιμή: 105,00 €

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα όλο και 4 ράφια (187x50x32).

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα όλο και 4 ράφια (187x50x32).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα και 4 ράφια (187x50x32).

Βιβλιοθήκη με 1 πόρτα και 4 ράφια (187x50x32).

Ενδεικτική Τιμή: 130,00 €

Βιβλιοθήκη με 2 πόρτες όλο και 4 ράφια (187x80x32).

Βιβλιοθήκη με 2 πόρτες όλο και 4 ράφια (187x80x32).

Ενδεικτική Τιμή: 190,00 €

Βιβλιοθήκη με τζάμι, 4 πόρτες και 3 ράφια (187x80x32).

Βιβλιοθήκη με τζάμι, 4 πόρτες και 3 ράφια (187x80x32).

Ενδεικτική Τιμή: 220,00 €

Βιβλιοθήκη με τζάμι, 4 πόρτες και 4 ράφια (187x80x32).

Βιβλιοθήκη με τζάμι, 4 πόρτες και 4 ράφια (187x80x32).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €