Συνθέσεις

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 477,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 530,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 504,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 560,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 3

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 3
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 328,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 365,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 4

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 4
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 350,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 390,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 5
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 4 τεμάχια: 2 ράφια γωνία...

Ενδεικτική Τιμή: 378,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 420,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 6
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 351,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 390,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 7
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 333,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 370,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 8
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 243,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 270,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 9
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 4 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια το...

Ενδεικτική Τιμή: 396,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 440,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 10
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ράφι γωνία...

Ενδεικτική Τιμή: 270,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 300,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 11
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ντουλάπι κάθετο με δύο ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 270,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 300,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 12
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 297,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 330,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 13
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 333,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 370,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 14
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 4 τεμάχια: Κρυσταλιέρα με 1 πόρτα και 4...

Ενδεικτική Τιμή: 315,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 350,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 15
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 8 τεμάχια: 2 ντουλάπια ανοικτά...

Ενδεικτική Τιμή: 423,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 470,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 16
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 315,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 350,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 17
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 8 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 405,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 450,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 18
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 2 τεμάχια: Ντουλάπι βάσεως οριζόντιο...

Ενδεικτική Τιμή: 234,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 260,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 19
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 8 τεμάχια: 2 Ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια με...

Ενδεικτική Τιμή: 468,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 520,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 20
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 3 τεμάχια: 1 Βιβλιοθήκη Πανδώρα με 1...

Ενδεικτική Τιμή: 810,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 900,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 21
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 1 Ντουλάπι οριζόντιo ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 477,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 530,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 22
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 12 τεμάχια: 6 Ντουλάπια ανοικτά...

Ενδεικτική Τιμή: 702,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 780,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 23

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 23
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 Ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 306,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 340,00 €)