Συνθέσεις

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 1
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 691,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 768,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 2
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 576,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 641,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 3

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 3
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 433,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 482,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 4

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 4
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 544,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 605,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 5
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 4 τεμάχια: 2 ράφια γωνία...

Ενδεικτική Τιμή: 481,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 535,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 6
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 471,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 524,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 7

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 7
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 483,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 537,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 8

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 8
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 326,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 363,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 9

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 9
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 4 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια το...

Ενδεικτική Τιμή: 531,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 591,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 10
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ράφι γωνία...

Ενδεικτική Τιμή: 362,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 403,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 11

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 11
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ντουλάπι κάθετο με δύο ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 362,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 403,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 12

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 12
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 372,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 414,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 13

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 13
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 445,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 495,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 14

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 14
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 4 τεμάχια: Κρυσταλιέρα με 1 πόρτα και 4...

Ενδεικτική Τιμή: 421,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 468,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 15

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 15
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 8 τεμάχια: 2 ντουλάπια ανοικτά...

Ενδεικτική Τιμή: 650,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 723,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 16

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 16
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 6 τεμάχια: 2 ντουλάπια κάθετα με 2 ράφια...

Ενδεικτική Τιμή: 506,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 563,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 17

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 17
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 8 τεμάχια: 2 ντουλάπια οριζόντια ανοιγόμενα...

Ενδεικτική Τιμή: 542,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 603,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 18
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 2 τεμάχια: Ντουλάπι βάσεως οριζόντιο...

Ενδεικτική Τιμή: 365,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 406,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 20
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 3 τεμάχια: 1 Βιβλιοθήκη Πανδώρα με 1...

Ενδεικτική Τιμή: 1.083,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 1.204,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 21

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 21
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 7 τεμάχια: 1 Ντουλάπι οριζόντιo ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 715,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 795,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 22

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 22
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 12 τεμάχια: 6 Ντουλάπια ανοικτά...

Ενδεικτική Τιμή: 995,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 1.106,00 €)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 23

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 23
Ειδική Τιμή !!!

Το σετ διατίθεται σε 8 χρωματισμούς και περιλαμβάνει 5 τεμάχια: 1 Ντουλάπι οριζόντιο ανοιγόμενο...

Ενδεικτική Τιμή: 409,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 455,00 €)