Μονό

Άρτεμις 20cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

Άρτεμις 20cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

  Ορθοπεδικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέτριο ΕΛΑΤΗΡΙΑ: bonnel spring 2,4mm...

Ενδεικτική Τιμή: 146,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 182,00 €)

Ηρώ 22cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

Ηρώ 22cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

  Ορθοπεδικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέτριο ΕΛΑΤΗΡΙΑ: bonnel spring 2,4mm...

Ενδεικτική Τιμή: 172,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 215,00 €)

Ερατώ 25cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

Ερατώ 25cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ορθοπεδικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέτριο ΕΛΑΤΗΡΙΑ: bonnel spring 2,4mm...

Ενδεικτική Τιμή: 243,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 297,00 €)

Αφροδίτη Foam 25cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom

Αφροδίτη Foam 25cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ανατομικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μαλακό ΕΛΑΤΗΡΙΑ: pocket spring ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ...

Ενδεικτική Τιμή: 322,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 460,00 €)

Αριάδνη 26cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

Αριάδνη 26cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ορθοπεδικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέτριο ΕΛΑΤΗΡΙΑ: bonnel spring 2,4mm ...

Ενδεικτική Τιμή: 336,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 480,00 €)

Νεφέλη 26cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom

Νεφέλη 26cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ανατομικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μαλακό ΕΛΑΤΗΡΙΑ: pocket spring ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ...

Ενδεικτική Τιμή: 417,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 595,00 €)

Αφροδίτη Visco 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom

Αφροδίτη Visco 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ανατομικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μαλακό ΕΛΑΤΗΡΙΑ: pocket spring ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ...

Ενδεικτική Τιμή: 553,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 790,00 €)

Φαίδρα 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom

Φαίδρα 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Bonnel Spring Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ορθοπεδικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μέτριο ΕΛΑΤΗΡΙΑ: bonnel spring 2,4mm ...

Ενδεικτική Τιμή: 602,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 860,00 €)

Ηλέκτρα 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom

Ηλέκτρα 28cm Πάχος Μονό 90-190/200 Pocket Springs Life Strom
Ειδική Τιμή !!!

  Ανατομικό ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μαλακό ΕΛΑΤΗΡΙΑ: pocket spring ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ...

Ενδεικτική Τιμή: 693,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 990,00 €)