Σιφινιέρες

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x45x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x45x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 165,00 €

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x60x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 180,00 €

Συρταριέρα με 6 συρτάρια(115x90x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια(115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 210,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x45x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x45x45).

Ενδεικτική Τιμή: 129,05 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x60x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 165,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x90x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x90x45).

Ενδεικτική Τιμή: 185,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x90x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x90x45).

Ενδεικτική Τιμή: 175,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (103x60x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (103x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 175,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x60x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 210,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x90x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 245,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x45x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x45x45).

Ενδεικτική Τιμή: 140,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x60x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 155,00 €

Συρταριέρα Ελληνική με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).

Συρταριέρα Ελληνική με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 210,00 €

Συρταριέρα (90x73x45).

Συρταριέρα (90x73x45).

Ενδεικτική Τιμή: 160,00 €

Συρταριέρα (90x50x45).

Συρταριέρα (90x50x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

Συρταριέρα (115x60x45).

Συρταριέρα (115x60x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 185,00 €

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x90x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 210,00 €

Συρταριέρα με 7 συρτάρια (50x37x110).

Συρταριέρα με 7 συρτάρια (50x37x110).

Ενδεικτική Τιμή: 230,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x45x68). σουηδικό

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x45x68). σουηδικό

Ενδεικτική Τιμή: 234,00 €

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x99). σουηδικό

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x99). σουηδικό

Ενδεικτική Τιμή: 280,00 €

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (95x45x116).mdf

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (95x45x116).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 350,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (60x42x98).mdf

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (60x42x98).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 280,00 €

Συρταριέρα με 7 συρτάρια.mdf

Συρταριέρα με 7 συρτάρια.mdf

Ενδεικτική Τιμή: 290,00 €