Σιφινιέρες

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x45x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x45x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 124,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 145,00 €)

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x60x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 130,05 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 154,00 €)

Συρταριέρα με 6 συρτάρια(115x90x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια(115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 150,21 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 176,00 €)

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x45x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x45x45).

Ενδεικτική Τιμή: 129,05 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x60x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 139,13 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x90x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (97x90x45).

Ενδεικτική Τιμή: 159,29 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x90x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x90x45).

Ενδεικτική Τιμή: 149,21 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (103x60x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (103x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 149,21 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (104x90x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια βαθιά (104x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 170,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x60x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 179,45 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x90x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (127x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 190,00 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 210,00 €)

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x45x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x45x45).

Ενδεικτική Τιμή: 109,89 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x60x45).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (79x60x45).

Ενδεικτική Τιμή: 129,05 €

Συρταριέρα Ελληνική με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).

Συρταριέρα Ελληνική με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 170,00 €

Συρταριέρα - τουαλέτα (90x80x45).

Συρταριέρα - τουαλέτα (90x80x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 126,02 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 148,00 €)

Συρταριέρα (90x73x45).

Συρταριέρα (90x73x45).

Ενδεικτική Τιμή: 126,02 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 148,00 €)

Συρταριέρα (90x50x45).

Συρταριέρα (90x50x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 115,94 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 140,00 €)

Συρταριέρα (115x60x45).

Συρταριέρα (115x60x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 126,02 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 148,00 €)

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x90x45).

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 170,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).

Συρταριέρα με 5 συρτάρια βαθιά (115x90x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 151,22 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 180,00 €)

Συρταριέρα με 7 συρτάρια και 1 πόρτα (125x105x45).

Συρταριέρα με 7 συρτάρια και 1 πόρτα (125x105x45).
Ειδική Τιμή !!!

Ενδεικτική Τιμή: 197,59 € (Ενδεικτική Αρχική τιμή: 245,00 €)

Συρταριέρα με 7 συρτάρια (90x37x110).

Συρταριέρα με 7 συρτάρια (90x37x110).

Ενδεικτική Τιμή: 190,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x65x48).

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x65x48).

Ενδεικτική Τιμή: 0,00 €

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x45x68). σουηδικό

Συρταριέρα με 4 συρτάρια (92x45x68). σουηδικό

Ενδεικτική Τιμή: 164,00 €

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x96)

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x96)

Ενδεικτική Τιμή: 0,00 €

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x99). σουηδικό

Συρταριέρα με 6 ράφια (92x45x99). σουηδικό

Ενδεικτική Τιμή: 200,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (94x47x100).mdf

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (94x47x100).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 280,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (94x47x109).mdf

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (94x47x109).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 290,00 €

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (95x45x116).mdf

Συρταριέρα με 6 συρτάρια (95x45x116).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 290,00 €

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (60x42x98).mdf

Συρταριέρα με 5 συρτάρια (60x42x98).mdf

Ενδεικτική Τιμή: 240,00 €

Συρταριέρα με 7 συρτάρια.mdf

Συρταριέρα με 7 συρτάρια.mdf

Ενδεικτική Τιμή: 260,00 €