ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τραπέζι οβάλ (240x120x75).

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τραπέζι οβάλ (240x120x75).
Κωδικός προϊόντος: ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ τραπέζι οβάλ 2
Ενδεικτική Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 264,23 €
Ενδεικτική Τιμή με Φ.Π.Α: 327,65 €

Παραλλαγές