Ντουλάπα με 1 πόρτα, 1 ράφι και 1 σωλήνα (187x45x58).

Ντουλάπα με 1 πόρτα, 1 ράφι και 1 σωλήνα (187x45x58).
Κωδικός προϊόντος: Ντουλάπα Β1
Ενδεικτική Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 108,94 €
Ενδεικτική Τιμή με Φ.Π.Α: 135,09 €

Παραλλαγές

Photo Gallery: Ντουλάπα

Η έκθεση εικόνων είναι κενή.