Ντουλάπια (Μπάνιου)

Ντουλάπι μπάνιου με 1 πόρτα με καλάθι απλύτων 1 συρτάρι 1 πόρτα και 2 ράφια (187x045x035).

Ντουλάπι μπάνιου με 1 πόρτα με καλάθι απλύτων 1 συρτάρι 1 πόρτα και 2 ράφια (187x045x035).

Ενδεικτική Τιμή: 159,29 €

Απλύτων ντουλάπι με 1 πόρτα, 1 συρτάρι και ενα καλάθι (97x45x35).

Απλύτων ντουλάπι με 1 πόρτα, 1 συρτάρι και ενα καλάθι (97x45x35).

Ενδεικτική Τιμή: 108,88 €

Κρεμαστό μπάνιου με 2 πόρτες και 2 ράφια (60x80x25).

Κρεμαστό μπάνιου με 2 πόρτες και 2 ράφια (60x80x25).

Ενδεικτική Τιμή: 68,56 €

Κρεμαστό μπάνιου με 2 πόρτες και 2 ράφια (60x60x25)

Κρεμαστό μπάνιου με 2 πόρτες και 2 ράφια (60x60x25)

Ενδεικτική Τιμή: 58,47 €

Κρεμαστό μπάνιου με 1 πόρτα και 2 ράφια (60x40x25).

Κρεμαστό μπάνιου με 1 πόρτα και 2 ράφια (60x40x25).

Ενδεικτική Τιμή: 48,38 €

Πολυντούλαπο με 4 πόρτες, 1 συρτάρι και 3 ράφια (187x60x35).

Πολυντούλαπο με 4 πόρτες, 1 συρτάρι και 3 ράφια (187x60x35).

Ενδεικτική Τιμή: 169,37 €

Πολυντούλαπο με 1 πόρτα και 2 ράφια (97x45x35).

Πολυντούλαπο με 1 πόρτα και 2 ράφια (97x45x35).

Ενδεικτική Τιμή: 78,64 €

Πολυντούλαπο με 1 πόρτα, συρτάρι και 2 ράφια (97x45x45).

Πολυντούλαπο με 1 πόρτα, συρτάρι και 2 ράφια (97x45x45).

Ενδεικτική Τιμή: 88,72 €

Ντουλάπι κρεμαστό ξύλινο Ελληνικό (60x60x30).

Ντουλάπι κρεμαστό ξύλινο Ελληνικό (60x60x30).

Ενδεικτική Τιμή: 60,00 €

Ντουλάπι κρεμαστό ξύλινο Ελληνικό (60x80x30).

Ντουλάπι κρεμαστό ξύλινο Ελληνικό (60x80x30).

Ενδεικτική Τιμή: 70,00 €