Καρέκλες Κουζίνας

CORNEL καρέκλα (41x54x94).

 CORNEL καρέκλα (41x54x94).

Ενδεικτική Τιμή: 48,38 €

FRESH καρέκλα (42x55x96).

FRESH καρέκλα (42x55x96).

Ενδεικτική Τιμή: 46,38 €

VIOLET καρέκλα (36x40x82).

VIOLET καρέκλα (36x40x82).

Ενδεικτική Τιμή: 36,29 €

VIVIAN καρέκλα (40x44x83).

VIVIAN καρέκλα (40x44x83).

Ενδεικτική Τιμή: 36,29 €

VALETTA καρέκλα (40x41x81).

VALETTA καρέκλα (40x41x81).

Ενδεικτική Τιμή: 31,25 €

BRUNA καρέκλα (42x44x98).

BRUNA καρέκλα (42x44x98).

Ενδεικτική Τιμή: 56,46 €

JETTA καρέκλα (41x49x97).

JETTA καρέκλα (41x49x97).

Ενδεικτική Τιμή: 42,35 €

REGINA καρέκλα (41x51x91).

REGINA καρέκλα (41x51x91).

Ενδεικτική Τιμή: 37,30 €

JETTA καρέκλα (41x51x95).

JETTA καρέκλα (41x51x95).

Ενδεικτική Τιμή: 37,30 €

NOVA καρέκλα (43x48x105).

NOVA καρέκλα (43x48x105).

Ενδεικτική Τιμή: 60,49 €

DORET καρέκλα (43x46x84).

DORET καρέκλα (43x46x84).

Ενδεικτική Τιμή: 51,41 €

LORD καρέκλα (40x53x90).

LORD καρέκλα (40x53x90).

Ενδεικτική Τιμή: 61,49 €

JETTA Deco καρέκλα (41x51x95)

JETTA Deco καρέκλα (41x51x95)

Ενδεικτική Τιμή: 31,25 €

VILLA καρέκλα (41x44x97).

VILLA καρέκλα (41x44x97).

Ενδεικτική Τιμή: 42,35 €

DELICATE καρέκλα (44x58x96).

DELICATE καρέκλα (44x58x96).

Ενδεικτική Τιμή: 54,44 €

PARMA καρέκλα (44x58x89).

PARMA καρέκλα (44x58x89).

Ενδεικτική Τιμή: 39,32 €

TULIP καρέκλα (43x57x98).

TULIP καρέκλα (43x57x98).

Ενδεικτική Τιμή: 63,51 €

CROFT καρέκλα (43x58x97).

 CROFT καρέκλα (43x58x97).

Ενδεικτική Τιμή: 63,51 €

VERDI καρέκλα (43x57x99).

VERDI καρέκλα (43x57x99).

Ενδεικτική Τιμή: 64,52 €

REINA καρέκλα (44x58x89).

REINA καρέκλα (44x58x89).

Ενδεικτική Τιμή: 40,32 €

DIVISION καρέκλα (42x52x89).

DIVISION καρέκλα (42x52x89).

Ενδεικτική Τιμή: 89,73 €