Καρέκλες Γραφείων

BF2007 πολυθρόνα γραφείου (59x47x89/102).

BF2007 πολυθρόνα γραφείου (59x47x89/102).

Ενδεικτική Τιμή: 58,47 €

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

Ενδεικτική Τιμή: 62,00 €

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

Ενδεικτική Τιμή: 142,14 €

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

Ενδεικτική Τιμή: 65,00 €

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 180,46 €

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

Ενδεικτική Τιμή: 99,81 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 55,00 €

BF205 καρέκλα γραφείου (42x46x72/84)

BF205 καρέκλα γραφείου (42x46x72/84)

Ενδεικτική Τιμή: 26,00 €

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 171,38 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

 BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

BF6500 πολυθρόνα Διευθυντού (68x70x106/124).

BF6500 πολυθρόνα Διευθυντού (68x70x106/124).

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

Ενδεικτική Τιμή: 49,40 €

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 120,97 €

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

Ενδεικτική Τιμή: 115,90 €

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

Ενδεικτική Τιμή: 105,00 €

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

Ενδεικτική Τιμή: 99,20 €

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 93,00 €

BF2740 πολυθρόνα γραφείου (50x50x80/92).

BF2740 πολυθρόνα γραφείου (50x50x80/92).

Ενδεικτική Τιμή: 37,00 €

BF433 καρέκλα γραφείου (59x58x99).

BF433 καρέκλα γραφείου (59x58x99).

Ενδεικτική Τιμή: 43,40 €

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 52,00 €

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

Ενδεικτική Τιμή: 124,00 €

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

 BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 49,60 €

BF3700 πολυθρόνα Διευθυντού (61x67x108/118).

BF3700 πολυθρόνα Διευθυντού (61x67x108/118).

Ενδεικτική Τιμή: 117,95 €

BF4700 Πολυθρόνα Διευθυντού (60x70x124/134).

BF4700 Πολυθρόνα Διευθυντού (60x70x124/134).

Ενδεικτική Τιμή: 147,19 €

BF7550 Bucket πολυθρ. Διευθυντή (58x70x110/120).

BF7550 Bucket πολυθρ. Διευθυντή (58x70x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 99,80 €

BF1100 πολυθρόνα γραφείου (57x54x82/92).

BF1100 πολυθρόνα γραφείου (57x54x82/92).

Ενδεικτική Τιμή: 39,00 €

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

Ενδεικτική Τιμή: 50,41 €

BF7200 πολυθρόνα Διευθυντή (66x72x112/122).

BF7200 πολυθρόνα Διευθυντή (66x72x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 132,06 €

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 187,51 €

BF1250 πολυθρόνα Διευθυντή (65x75x102/112).

BF1250 πολυθρόνα Διευθυντή (65x75x102/112).

Ενδεικτική Τιμή: 66,54 €

BF295 πολυθρόνα (57x57x92/102)

BF295 πολυθρόνα  (57x57x92/102)

Ενδεικτική Τιμή: 65,00 €