Καρέκλες Γραφείων

BF4500 πολυθρόνα Διευθυντή (55x50x98/106).

BF4500 πολυθρόνα Διευθυντή (55x50x98/106).

Ενδεικτική Τιμή: 191,54 €

BF2007 πολυθρόνα γραφείου (59x47x89/102).

BF2007 πολυθρόνα γραφείου (59x47x89/102).

Ενδεικτική Τιμή: 58,47 €

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

Ενδεικτική Τιμή: 79,65 €

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

Ενδεικτική Τιμή: 142,14 €

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

Ενδεικτική Τιμή: 69,56 €

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 180,46 €

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

Ενδεικτική Τιμή: 99,81 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 79,65 €

BF2005 καρέκλα γραφείου (43x51x73/83).

BF2005 καρέκλα γραφείου (43x51x73/83).

Ενδεικτική Τιμή: 28,22 €

BF6200 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

 BF6200 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 131,06 €

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 148,80 €

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 171,38 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

 BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 145,00 €

BF5400 πολυθρόνα Διευθυντού (67x70x117/126).

BF5400 πολυθρόνα Διευθυντού (67x70x117/126).

Ενδεικτική Τιμή: 140,13 €

BF6300 πολυθρόνα Διευθυντή (63x74x111/121).

BF6300 πολυθρόνα Διευθυντή (63x74x111/121).

Ενδεικτική Τιμή: 160,29 €

BF6500 πολυθρόνα Διευθυντού (68x70x106/124).

BF6500 πολυθρόνα Διευθυντού (68x70x106/124).

Ενδεικτική Τιμή: 142,14 €

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

Ενδεικτική Τιμή: 49,40 €

BF6200 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF6200 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 131,06 €

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 120,97 €

BF2650 πολυθρόνα γραφείου (55x59x85/95).

BF2650 πολυθρόνα γραφείου (55x59x85/95).

Ενδεικτική Τιμή: 52,43 €

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

Ενδεικτική Τιμή: 115,90 €

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

Ενδεικτική Τιμή: 110,89 €

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

Ενδεικτική Τιμή: 99,20 €

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 93,00 €

BF2750 πολυθρόνα γραφείου (60x51x84/94).

BF2750 πολυθρόνα γραφείου (60x51x84/94).

Ενδεικτική Τιμή: 39,80 €

BF433 καρέκλα γραφείου (59x58x99).

BF433 καρέκλα γραφείου (59x58x99).

Ενδεικτική Τιμή: 43,40 €

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 52,00 €

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

Ενδεικτική Τιμή: 124,00 €

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

 BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 49,60 €

BF3700 πολυθρόνα Διευθυντού (61x67x108/118).

BF3700 πολυθρόνα Διευθυντού (61x67x108/118).

Ενδεικτική Τιμή: 117,95 €

BF4700 Πολυθρόνα Διευθυντού (60x70x124/134).

BF4700 Πολυθρόνα Διευθυντού (60x70x124/134).

Ενδεικτική Τιμή: 147,19 €

BF7550 Bucket πολυθρ. Διευθυντή (58x70x110/120).

BF7550 Bucket πολυθρ. Διευθυντή (58x70x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 99,80 €

BF1100 πολυθρόνα γραφείου (57x54x82/92).

BF1100 πολυθρόνα γραφείου (57x54x82/92).

Ενδεικτική Τιμή: 39,00 €

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

Ενδεικτική Τιμή: 50,41 €

BF7200 πολυθρόνα Διευθυντή (66x72x112/122).

BF7200 πολυθρόνα Διευθυντή (66x72x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 132,06 €

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 187,51 €

BF1250 πολυθρόνα Διευθυντή (65x75x102/112).

BF1250 πολυθρόνα Διευθυντή (65x75x102/112).

Ενδεικτική Τιμή: 66,54 €

BF2900 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x108/118).

BF2900 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x108/118).

Ενδεικτική Τιμή: 93,00 €