Καρέκλες Γραφείων

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

BF2008 πολυθρόνα Διευθυντή (60x50x107/114).

Ενδεικτική Τιμή: 95,00 €

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

BF4501 πολυθρόνα γραφείου (54x52x87/95).

Ενδεικτική Τιμή: 195,00 €

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

BF2009 πολυθρόνα γραφείου (58x58x95/107).

Ενδεικτική Τιμή: 92,00 €

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF9100 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 211,00 €

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

BF2080 πολυθρόνα γραφείου (65x59x95/105).

Ενδεικτική Τιμή: 118,00 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 247,00 €

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

BF2400 πολυθρόνα Διευθυντή (61x63x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 97,00 €

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

BF4800 πολυθρόνα Διευθυντή (65x62x114/125).

Ενδεικτική Τιμή: 213,00 €

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

BF4400 πολυθρόνα Διευθυντή (56x57x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 195,00 €

BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

 BF5300 πολυθρόνα Διευθυντή (68x70x117/127).

Ενδεικτική Τιμή: 247,00 €

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

BF2101 πολυθρόνα γραφείου (58x56x91/103).

Ενδεικτική Τιμή: 73,00 €

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

BF3800 πολυθρόνα Διευθυντή (67x62x110/120).

Ενδεικτική Τιμή: 182,00 €

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

BF3300 πολυθρόνα Διευθυντή (54x65x106/114).

Ενδεικτική Τιμή: 175,00 €

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

BF6900 πολυθρόνα Διευθυντού (62x69x109/117).

Ενδεικτική Τιμή: 154,00 €

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

BF6950 πολυθρόνα Διευθυντού (64x71x112/121).

Ενδεικτική Τιμή: 164,00 €

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

BF5450 πολυθρόνα Διευθυντού (63x70x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 151,00 €

BF2740 πολυθρόνα γραφείου (50x50x80/92).

BF2740 πολυθρόνα γραφείου (50x50x80/92).

Ενδεικτική Τιμή: 60,00 €

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

BF3400 πολυθρόνα γραφείου (55x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 83,00 €

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

BF9200 Πολυθρόνα Διευθυντού (66x61x115/125).

Ενδεικτική Τιμή: 146,00 €

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

BF3401 πολυθρόνα γραφείου (53x54x86/96).

Ενδεικτική Τιμή: 83,60 €

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

BF2101 Χρώμιο πολυθρόνα γραφείου (56x45x89/99).

Ενδεικτική Τιμή: 73,00 €

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

BF7300 πολυθρόνα Διευθ/Massage (66x72x112/122).

Ενδεικτική Τιμή: 205,00 €