Καρέκλες Επισκέπτη

OMIKRON πολυθρόνα επισκέπτη (56x60x91).

OMIKRON πολυθρόνα επισκέπτη (56x60x91).

Ενδεικτική Τιμή: 37,30 €

BF4500V πολυθρόνα επισκέπτη (54x55x89).

BF4500V πολυθρόνα επισκέπτη (54x55x89).

Ενδεικτική Τιμή: 148,19 €

BF5300V πολυθρόνα επισκέπτη (66x70x104).

BF5300V πολυθρόνα επισκέπτη (66x70x104).

Ενδεικτική Τιμή: 119,00 €

CAMPUS καρέκλα στοιβαζόμενη (44x43x75).

CAMPUS καρέκλα στοιβαζόμενη (44x43x75).

Ενδεικτική Τιμή: 18,14 €

BF4800V πολυθρόνα επισκέπτη (56x60x95).

 BF4800V πολυθρόνα επισκέπτη (56x60x95).

Ενδεικτική Τιμή: 110,00 €

BF4400V πολυθρόνα επισκέπτη (55x58x92).

BF4400V πολυθρόνα επισκέπτη (55x58x92).

Ενδεικτική Τιμή: 116,94 €

BF5300V πολυθρόνα επισκέπτη (66x70x104).

BF5300V πολυθρόνα επισκέπτη (66x70x104).

Ενδεικτική Τιμή: 119,50 €

BF6400V πολυθρόνα επισκέπτου (64x61x108).

BF6400V πολυθρόνα επισκέπτου (64x61x108).

Ενδεικτική Τιμή: 118,50 €

BF6500V πολυθρόνα επισκέπτου (59x73x102).

BF6500V πολυθρόνα επισκέπτου (59x73x102).

Ενδεικτική Τιμή: 99,80 €

BF3300V πολυθρόνα επισκέπτη (55x64x92).

BF3300V πολυθρόνα επισκέπτη (55x64x92).

Ενδεικτική Τιμή: 106,86 €

SIGMA καρέκλα επισκέπτη (53x51x82).

 SIGMA καρέκλα επισκέπτη (53x51x82).

Ενδεικτική Τιμή: 25,21 €

VENUS καρέκλα (45x47x80).

VENUS καρέκλα (45x47x80).

Ενδεικτική Τιμή: 42,35 €

STUDY καρέκλα (55x54x77).

STUDY καρέκλα (55x54x77).

(Προαιρετικο) +Μαύρο εξάρτημα θρανίου στα 7 ευρω

Ενδεικτική Τιμή: 16,70 €

BF5350V Πολυθρόνα Επισκέπτη (66x71x108).

BF5350V Πολυθρόνα Επισκέπτη (66x71x108).

Ενδεικτική Τιμή: 132,06 €

DENIM Πολυθρόνα Επισκέπτη (45x46x79).

DENIM Πολυθρόνα Επισκέπτη (45x46x79).

Ενδεικτική Τιμή: 55,45 €

BF4601V Πολυθρόνα Επισκέπτη (56x66x99).

BF4601V Πολυθρόνα Επισκέπτη (56x66x99).

Ενδεικτική Τιμή: 105,86 €

POLAR καρέκλα στοιβαζόμενη (45x46x82).

POLAR καρέκλα στοιβαζόμενη (45x46x82).

Ενδεικτική Τιμή: 41,33 €

COLBY πολυθρόνα (55x61x95).

COLBY πολυθρόνα (55x61x95).

Ενδεικτική Τιμή: 64,52 €

VISIT πολυθρόνα (54x52x77).

VISIT πολυθρόνα (54x52x77).

Ενδεικτική Τιμή: 32,26 €

SIGMA καρέκλα επισκέπτη (52x53x76).

SIGMA καρέκλα επισκέπτη (52x53x76).

Ενδεικτική Τιμή: 20,16 €

SIGMA στοιβαζόμενη καρέκλα (52x54x79).

SIGMA στοιβαζόμενη καρέκλα (52x54x79).

Ενδεικτική Τιμή: 20,16 €