Γραφεία

ΓΡΑΦΕΙΟ-Ε (3 συρτάρια) (120x60x73).

ΓΡΑΦΕΙΟ-Ε (3 συρτάρια) (120x60x73).

Ενδεικτική Τιμή: 65,00 €

DECON set γραφείο 3 τεμ. (90x50x75 & 50x23x80 & 41x29x54).

DECON set γραφείο 3 τεμ. (90x50x75 & 50x23x80 & 41x29x54).

Ενδεικτική Τιμή: 58,00 €

DECON γραφείο (120x48x76).

DECON γραφείο (120x48x76).

Ενδεικτική Τιμή: 78,00 €

ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ Μεταλλικό (85x55x76).

ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ Μεταλλικό (85x55x76).

Ενδεικτική Τιμή: 58,47 €

ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ (120x60x88).

ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ (120x60x88).

Ενδεικτική Τιμή: 54,44 €

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (180x90x40).

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (180x90x40).

Ενδεικτική Τιμή: 166,35 €

Βιβλιοθήκη κρεμαστή με 1 πόρτα (38x90x32).

Βιβλιοθήκη κρεμαστή με 1 πόρτα (38x90x32).

Ενδεικτική Τιμή: 0,00 €

Βιβλιοθήκη κρεμαστή με 1 πόρτα (38x120x32).

 Βιβλιοθήκη κρεμαστή με 1 πόρτα (38x120x32).

Ενδεικτική Τιμή: 70,00 €

Βιβλιοθήκη επικαθήμενη με 1 πόρτα (112x90x26).

 Βιβλιοθήκη επικαθήμενη με 1 πόρτα (112x90x26).

Ενδεικτική Τιμή: 104,00 €

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x90x60).

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x90x60).

Ενδεικτική Τιμή: 128,00 €

Βιβλιοθήκη επικαθήμενη με 1 πόρτα (112x120x26).

 Βιβλιοθήκη επικαθήμενη με 1 πόρτα (112x120x26).

Ενδεικτική Τιμή: 114,00 €

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x120x60)

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x120x60)

Ενδεικτική Τιμή: 148,00 €

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x90x60).

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x90x60).

Ενδεικτική Τιμή: 110,00 €

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x120x60).

Γραφείο με 2 συρτάρια (75x120x60).

Ενδεικτική Τιμή: 148,00 €

Γραφείο (75x90x60).

Γραφείο (75x90x60).

Ενδεικτική Τιμή: 96,00 €

Γραφείο (75x120x60).

Γραφείο (75x120x60).

Ενδεικτική Τιμή: 116,00 €

Γραφείο (75x140x60).

Γραφείο (75x140x60).

Ενδεικτική Τιμή: 150,00 €